Privacyverklaring

Ff tussen jou en mij.. 

Privacy verklaring Idateje 

 

Idateje hecht een groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website en van haar opdrachtgevers. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert Idateje een aantal punten.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Idateje worden verstrekt om te verwerken.

 

De volgende gegevens worden verzameld:

– NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Bankrekening en tenaamstelling

– IP-adres

 

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

– Het aanmaken van uw gegevens in ons systeem

– Het inplannen van een afspraak of maken van een reservering

– Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

– Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard

 

Indien er achteraf geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Idateje worden deze gegevens verwijderd.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met Idateje opnemen. Je kunt vragen hebben over bijvoorbeeld:

 

        of , welke en op welke wijze wij persoonsgegevens van jou verwerken;

        bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;

        aanpassing, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens;

        overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere persoon of organisatie op jouw verzoek;

        de inhoud van deze privacy verklaring.

 

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en Idateje, of tenzij enige wettelijke bepaling Idateje hiertoe verplicht.

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacy verklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Cookie verklaring 

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Het wordt door je browser op de harde schrijf van je computer opgeslagen. Hierdoor wordt je computer herkend bij een bezoek aan onze website.

 

Google Analytics

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze “analytics cookies” bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Idateje kan deze cookies niet gebruiken om je persoonlijk te herkennen. Wij gebruiken deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

 

Social Media

Op onze website kunnen buttons worden opgenomen waarmee webpagina’s worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Google+, RSS-feed en Twitter. Deze buttons werken door middel van een programma code die van Facebook, Google+, RSS-feed respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacy verklaring van Facebook, Google+, RSS-feed respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Idateje neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wijziging Privacy verklaring

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden je daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

 

Vragen en contactgegevens

Mocht je vragen hebben, kun je deze ons stellen via Stefan@idateje.nl

 

Onze contactgegevens zijn:

 

Kantooradres                 Hillekensacker 3168, 6546LP Nijmegen

Telefoon                          0653821591

E-mail                              info@idateje.nl

Internet                           www.idateje.nl

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we hem naartoe sturen?

Hele jaar gratis uitjes

Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment afmelden.